Celiastred

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Čo chystáme:

Fašiangové stretnutie v KC Fončorda, Banská Bystrica – 13.02.2024

Veľkonočné stretnutie v KC Fončorda, Banská Bystrica – 12.03.2024

Výročná členská schôdza, Banská Bystrica – 23.03.2024

Pravidelné mesačné stretnutia v KC Fončorda, Banská Bystrica 1x mesačne

Olympiáda vo varení bryndzových pirohov, Zvolen – september 2024

Mikulášske stretnutie, Banská Bystrica – december 2024

 

Poznámka: zmena plánu možná