Celiastred

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Podmienky členstva:

Ak sa chcete stať členom občianskeho združenia CELIASTRED Banská Bystrica, stačí vyplniť prihlášku (pošleme vám ju e-mailom na požiadanie) a odovzdať ju na niektorom z našich stretnutí alebo ju vyplnenú poslať elektronicky na našu adresu. Ročný členský príspevok bol na výročnej členskej schôdzi odhlasovaný na 15 €. Je možné ho uhradiť prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK50 5600 0000 0012 8098 4001 (do poznámky uvádzajte Vaše meno a priezvisko).

Každý člen po zaplatení členského príspevku obdrží členský preukaz a stanovy OZ. Členské príspevky spolu s ostatnými finančnými prostriedkami (z projektov, od sponzorov, z podielu dane do výšky 2 % zaplatenej dane a pod.) sa použijú na:

- financovanie informačných materiálov,
- organizovanie spoločných stretnutí.

V prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov člena (priezvisko, bydlisko, e-mail, telefonický kontakt) je potrebné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť jednou z týchto možností:

- e-mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,

- osobne na niektorom z našich stretnutí.