Celiastred

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Podmienky členstva:

Ak sa chcete stať členom združenia CELIASTRED, stačí vyplniť prihlášku (pošleme vám ju e-mailom na požiadanie) a poslať ju na adresu uvedenú v prihláške. Ročný členský príspevok bol na výročnej členskej schôdzi odhlasovaný na 10 €. Je možné ho uhradiť prevodom na účet IBAN: SK50 5600 0000 0012 8098 4001 (do poznámky uvádzajte Vaše meno a priezvisko).

Každý člen po zaplatení členského príspevku obdrží členský preukaz, stanovy OZ, materiál spracovaný členmi OZ s informáciami o celiakii a bezlepkovej diéte a prípadne ďalšie informačné materiály. Členské príspevky spolu s finančnými prostriedkami z projektov, prípadne od sponzorov sa použijú na:

- financovanie informačných materiálov,
- financovanie Spravodaja (dostanú ho všetci členovia OZ),
- na organizovanie spoločných stretnutí.

Na základe zmluvy o spolupráci občianskych združení celiatikov Slovenska si všetky občianske združenia celiatikov pôsobiace v SR uznávajú členstvo, čo znamená, že na akcie každého združenia majú prístup členovia ktoréhokoľvek iného združenia s výnimkou členských schôdzí. Prosíme členov nášho OZ, aby každú zmenu mailovej adresy alebo telefónneho čísla oznámili na celiastred@gmail.com. Ak už nechcete byť členom OZ, žiadame Vás o vrátenie členského preukazu, ktorý nám zašlite poštou na adresu OZ uvedenú v preukaze.

V prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov člena (priezvisko, bydlisko, e-mail, telefonický kontakt) je potrebné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť jednou z týchto možností: e-mailom na celiastred@gmail.com alebo osobne na niektorom z našich stretnutí.