Celiastred

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
O nás:

Občianske združenie Celiastred vzniklo 3. 5. 2007 registráciou na Ministerstve vnútra SR ako dobrovoľná organizácia združujúca detských aj dospelých celiatikov ako aj ich rodinných príslušníkov a priaznivcov v Banskobystrickom kraji. Na prvom stretnutí OZ, ktoré sa konalo 17. 6. 2007 sa zúčastnila aj detská gastroenterologička z DFN Banská Bystrica MUDr. Iveta Valachová.

Podnetom na založenie občianskeho združenia bol nárast  novodiagnostikovaných pacientov na Slovensku, vrátane stredoslovenského regiónu. Ľudí, ktorí sa dozvedia o svojej diagnóze,  často pochytí panika, strach, mnohí upadnú do depresie. Mnoho celiatikov je dezorientovaných pre nedostatočné označovanie bezlepkových potravín. Kvalitné informácie o tom, aké potraviny treba zo stravy vylúčiť a ktoré sú vhodné, pomôžu rýchlym tempom zlepšiť zdravotný stav celiatika. Ľudia s rovnakými zdravotnými problémami sa združujú preto, aby si navzájom vymenili skúsenosti, pomohli si aj s pomocou odborníkov - lekárov a sociálnych pracovníkov, aby sa navzájom podporovali a stretávali sa na spoločných akciách.